GÜÇLÜ KADRO

KALİTELİ MAKİNA PARKI

TEMKA TEMEL KAZIK

ANKRAJ - JET GROUT - ENJEKSİYON - FORE KAZIK

TEMKA
TEMELKAZIK

GÜÇLÜ EKİPMAN GÜÇLÜ KADRO

PREV
NEXT

TEMKA A.Ş. ; bugüne kadar çok sayıda otoyol, köprü, viyadük, tünel, demiryolları, endüstriyel tesisler, baraj, enerji santralleri ve alışveriş merkezi inşaat projelerinde kazıklı derin temeller, zemin ıslahı, derin kazı iksa sistemleri gibi farklı ve çok sayıda zemin ve temel mühendisliği uygulamasını gerçekleştirmiştir.

HİZMETLERİMİZ

Firmamız, 1997 yılında kurulmuş olup yurt dışından ithal etmiş olduğu makine ve ekipmanlarıyla faaliyetlerine aynı yıl içerisinde başlamıştır. Fore Kazık, Mini kazık, Ankraj, Jet grouting, Zemin çivileme, Bulon, Enjeksiyon, drenaj, diyafram duvar ve Zemin Etüdü ile ilgili en iyi makine ve ekipmanlara sahip firmamız, deneyimli personeli ile her türlü probleme teknik ve ekonomik çözümler sunmaktadır.

JET GROUT

Baraj, Otoyol, Metro, Hızlı Tren ve Büyük Sanat Yapıları projelerinde zemin iyileştirme çalışmaları ve geçirimsizlik perdesi oluşturmak için kullanılan bir yöntemdir. Jet Grout tekniği, tasarım derinliğine kadar delgi yapılarak, yüksek basınç ile zeminin aşındırılması ve çimento şerbetinin parçalanan zemin ile yer değiştirmesi, karışması ve zemin boşluklarına enjekte olması ile silindirik bir kolon oluşturulması esasına dayanan bir zemin iyileştirme yöntemidir.

ANKRAJ

İksa, İstinat Duvarları, Şev Stabilizasyonu ve Baraj gövdelerinde kullanılan bir yöntemdir. Yapısal bir elemanı başka bir eleman ya da zemine sabitleyerek birlikte çalışır hale getiren yapısal elemanlardır. Zemin ankrajları sadece yapıları zemine sabitlemekle kalmayıp, zemin kütlesi, hidrostatik kuvvetler ve dış yükler kaynaklı çekme kuvvetlerini karşılayarak, bunları potansiyel göçme yüzeylerinin gerisinde tekrar zemine aktarır. Yapının dönme başta olmak üzere göçmesine neden olabilecek moment kuvvetlerine karşı koymasına yardımcı olur.

FORE KAZIK

Baraj, Otoyol, Metro, Hızlı Tren, Köprü ve Viyadük projelerinde zemin iyileştirme ve iksa oluşturmak için kullanılan bir yöntemdir. Zemin yapısına, yapılacak yapılara ve kazı derinliklerine bağlı olarak genellikle Ø50-Ø165cm arası çaplarda imal edilir. Delgi zemin yapısına, yeraltı su seviyesine göre uygun delgi ataşmanları kullanılarak yapılır. Dolgu ve kendini tutamayan zeminlerde geçici kılıf boru ve gerekmesi halinde bentonit solüsyonu kullanılarak imalat yapılır.

DİNAMİK KOMPAKSYON

Dinamik kompaksiyon bir derin zemin iyileştirme yöntemi olup, gevşek ve yumuşak zeminlere dinamik gerilme ve titreşim uygulanarak zeminin sıkıştırılması suretiyle taşıma gücünün artırılması, oturmasının azaltılması amacı ile uygulanır. Bu zemin ıslah yönteminin gerektirdiği ana ekipmanlar, ağır mobil bir vinç ve değiştirilebilir ağırlıklardır. Vinçlerin çoğu özel olarak dizayn edilmiş olup belirli ağırlıkları proje kriterlerine göre değişken yükseklikten serbest düşüş ile bırakarak bir veya birkaç vuruşla zemine ıslah için gerekli enerjiyi verebilmektedir.

MİNİ KAZIK

Zemin iyileştirme ve iksa uygulamalarında yaygın olarak kullanılan 25-30 cm çaplı kazık uygulamaları mini kazık olarak adlandırılmaktadır. Mini kazık makineleri ebatlarının fore kazık ve jet grout sistemlerine göre küçük oluşu nedeniyle tercih sebebidir. Mini Kazıklar 12-15 m. derinliğe kadar olan iksa uygulamalarında ankrajlı olarak ve temel altı zemin iyileştirme işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

ENJEKSİYON

Taneli zemin içine, enjeksiyon sıvısının gönderilmesi ve bu sıvının taneler arasındaki boşluklarda sertleşerek, katılaşarak, zeminin sağlamlaştırılması işlemidir. Enjeksiyon, kil ve silt dışındaki zeminler için uygundur. Enjeksiyonla, zeminin; taşıma gücü artırılır, geçirimliliği azaltılır, olası oturmaları azaltılır. Uygulama alanları olarak; baraj gövdesi altında geçirimsizlik oluşturmak, mevcut temel altında sağlam bir kitle oluşturmak, taneli zeminlerdeki tünel inşaatlarında, geçilecek bölgede, kendini tutabilen bir zemin kitlesi oluşturmak, ankraj çevresini doldurmak, vb. örnekler verilebilir.

ZEMİN ETÜDÜ

Zemin etüdü, bahse konu olan alanın üzerine yapılacak yapılara ait tasarım aşamasında kullanılacak zemin bilgilerinin tespit edildiği; değişik katmanlarda yer alan zemin türü, bölgenin deprem riski açısından risk derecesi, olası bir fay hattına olan uzaklığı gibi özelliklerin detaylı olarak yapılan incelemeler neticesinde inşaata elverişli olup olmadığı konusunda elde edilen bilgilerin bir araya getirildiği rapordur. İNKİLONOMETRE; İksa sistemi ve çevre yapılardaki değişik cephelerde oluşabilecek yatay ve düşey deplasmanların ölçümü için açılan kuyulardır. İnşaat ve jeoteknik araştırmalarda, özellikle zeminin davranışlarının ve yapısal deformasyonların izlenmesinde yaygın olarak kullanılır. Açılan kuyuların deformasyona uğramasını ve inklinometre borularının kendi eksenleri etrafında hareket etmesini engellemek için boruların etrafı çimento şerbeti ile doldurulur.

Temka Temel Kazık ve Zemin Etüd İnş.Tic.Taah.A.Ş

Gelişen teknolojiyi; modern makine & ekipman parkı ve yıllara dayanan bilgi birikimi ile takip ederek daha kaliteli hizmet vermeyi ,amaçlayan firmamız yatırımlarını sürdürmektedir.

TOP